ISLEX - projektet
Árni Magnússon-institutet för isländska studier

Om ISLEX

ISLEX är en tvärnordisk, flerspråkig onlineordbok med isländska som källspråk och svenska, norskt bokmål, nynorska och danska som målspråk. ISLEX är ett samarbetsprojekt mellan fyra institutioner på Island, i Sverige, Norge och Danmark. De deltagande institutionerna är Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum (SÁ) i Reykjavík, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab i Köpenhamn, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier vid Universitetet i Bergen och Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. Fróðskaparsetur Føroya i Tórshavn kom med som samarbetspartner under 2011, och man satsar på att kunna öppna den isländsk-färöiska ordboken i mars 2015.

Den isländska redaktionen ansvarar för källspråket och för utformningen och utvecklingen av ISLEX databas. Redigeringen av målspråken ombesörjs av redaktionerna i respektive land.

ISLEX-projektet inleddes 2005 och ordboken gjordes allmänt tillgänglig på nätet i november 2011. Redigeringen utförs i en nätbaserad databas, som har utvecklats speciellt för projektet så att alla de fyra ländernas redaktioner kan arbeta samtidigt. ISLEX utnyttjar de fördelar som den elektroniska presentationen erbjuder, och många av artiklarna innehåller således ljud- och bildillustrationer samt animationer. Böjningsmönstret för alla de uppslagsord som kan böjas finns tillgängligt via en länk till en morfologisk databas för modern isländska, Beygingarlýsing íslensks nútímamáls, som har utarbetats vid SÁ.

ISLEX-ordboken är den första elektroniska ordbok som innehåller och förbinder flera nordiska språk. Den innehåller ca 50 000 uppslagsord och deras ekvivalenter. Ordboken omfattar modern isländska med särskild uppmärksamhet på att presentera ett rikt urval av kollokationer, idiom och språkprov med åtföljande översättningar till målspråken.

Ordbokens hemsida erbjuder olika typer av sökningar og man kan välja att söka i ett eller flera av målspråken. På så sätt är det möjligt att få inblickar i det isländska språkets relationer till målspråken och samtidigt en överblick över relationen mellan målspråken.

ISLEX vänder sig till olika målgrupper. Som en isländsk-dansk-norsk-svensk ordbok kan den å ena sidan tjäna danska, norska och svenska användare, bland annat som redskap vid översättning från isländska och vid studier och undervisning i isländska, och å andra sidan isländska användare som behöver information om ord och uttryck på de skandinaviska språken.

ISLEX är ett viktigt bidrag i arbetet med att stärka de kulturella banden inom Norden och den internordiska språkförståelsen. Detta avspeglas i regeringarnas och de nordiska fondernas finansiering av och stöd till projekten.


Samarbetspartner

Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen
Institutionen för svenska språket, Universitetet i Göteborg
Fróðskaparsetur Føroya
Helsingfors universitet

Topp

Medarbetare

Island
 • Þórdís Úlfarsdóttir, huvudredaktör
 • Halldóra Jónsdóttir, projektledare og redaktör
 • Jón Hilmar Jónsson, leksikografisk specialist
 • Gunnlaugur Ingólfsson, redaktör (till 2010)
 • Ágústa Þorbergsdóttir, redaktör (till 2010)
 • Aðalsteinn Eyþórsson, redaktör (till 2007)
Dessutom:
 • Guðrún Kvaran
 • Ásta Svavarsdóttir
Danmark
 • Aldís Sigurðardóttir, redaktör
 • Liisa Theilgaard, redaktör (2008 - 2010)
 • Lars Trap-Jensen, projektledare
 • Kjeld Kristensen, projektledare
Norge
 • Margunn Rauset, redaktör
 • Helge Sandøy, projektledare
 • Þorsteinn G. Indriðason, projektledare
 • Kjersti Lea, redaktör (till 2010)
 • Ragnhild Svellingen redaktör (till 2009)
 • Tone Myklebost, redaktör (fra 2011)
 • Silje Beite Løken, redaktör (fra 2011)
 • Astrid Kjetså, redaktör (fra 2011)
Sverige
 • Anna H. Hannesdóttir, projektledare og redaktör
 • Håkan Jansson, redaktör
 • Ylva Hellerud, redaktör
Färöarna
 • Þóra Þóroddsdóttir, redaktör
 • Carl Jóhan Jensen, redaktör (till 2012)
 • Árni Dahl, redaktör
 • Bjarni Steintún, redaktör
 • Jógvan í Lon Jacobsen, projektledare
 • Zakaris Hansen, projektledare
Finland
 • Helga Hilmisdóttir, projektledare
 • Marjakaisa Matthíasson, redaktör
 • Emilia Reitamo, redaktör
 • Hanna Ampula, redaktör
 • Áslaug Hersteinsdóttir-Hölttä, redaktör
Ledningsgruppen
 • Guðrún Kvaran, Reykjavík
 • Jón Hilmar Jónsson, Reykjavík
 • Jørn Lund, Köpenhamn
 • Helge Sandøy, Bergen
 • Þorsteinn G. Indriðason, Bergen
 • Bo Ralph, Göteborg
 • Jonhard Mikkelsen, Färöarna


gruppen
ISLEX medarbetare och ledamöter i ledningsgruppen i november 2011.

Topp

Med stöd från:


Nordplus SprogNordplus Sprog
Nordisk KulturfondNordisk Kulturfond
Nordisk KoordinationNordisk Koordination
Baugur GroupBaugur Group
Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde
Letterstedska FöreningenLetterstedska Föreningen
Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde

Dansk-Islandsk fond
Landsbanki ÍslandsLandsbankinn
LandsvirkjunLandsvirkjun


Topp

fundur 2009
Redaktionsmöte i Köpenhamn 2009.
© Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Árnagarði við Suðurgötu, 101 Reykjavík